Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

16/2007-03-22
участие на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България; на наблюдатели от страната и чужбина, на представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за произвеждане на изборит

15/2007-03-22
регистрацията на кандидатски листи на политически партии и на коалиции на политически партии и регистрация на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

14/2007-03-21
регистрация в ЦИКЕП на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

13/2007-03-20
приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България

12/2007-03-20
реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

11/2007-03-19
назначаване състави на районните избирателни комисии за избиране членове на Европейския парламент от Република България

10/2007-03-18
изменение и допълнение на Решение № 3 от 16 март 2007 г.

9/2007-03-18
приемане на хронограма за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

8/2007-03-18
определяне на говорители на ЦИКЕП

7/2007-03-16
единната номерация на избирателните секции

6/2007-03-16
реквизити на печатите на районните избирателни комисии

5/2007-03-16
процесуалното представителство на ЦИКЕП пред Върховния административен съд

4/2007-03-16
упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИКЕП за подписване на граждански договори

3/2007-03-16
създаване на работни групи на ЦИКЕП

2/2007-03-16
съобщаване на решенията на ЦИКЕП

1/2007-03-16
начина на вземане на решения от избирателните комисии

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13