Изчисление на разпределението на мандатите по метода Хеър-Ниймайер

 1. Сумата от действителните гласове е 1 937 696
 2. Отношението 1 937 696/18 e 107 649.(7) и не е цяло число
 3. Националната избирателна квота е 107 650 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. За партиите и коалициите остават за разпределяне 18 броя мандати
 5. Право да участват в разпределянето на 18-те мандата имат партиите с № 7, 10, 11, 12, 14, чиито действителни гласове са повече от националната избирателна квота
 6. Сумата на гласовете на партиите с № 7, 10, 11, 12, 14 е равна на 1 624 072
 7. Квотата на Хеър е 1 624 072/18 = 90226.(2)
 8. Частните на ред 2 на таблицата се получават като действителните гласове на всяка партия с № 7, 10, 11, 12, 14 се разделят на Квотата на Хеър
 9. Партиите с № 7, 10, 11, 12, 14 получават толкова мандати (ред 3 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно
 10. Получените остатъци са показани на ред 4
 11. Остават 2 броя неразпределени мандата
 12. Първият неразпределен мандат получава партията № 10 - с най-голям остатък 0.654977
 13. Втория (и последен) неразпределен мандат получава партията № 7 - с най-голям остатък 0.597178
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано на ред 7 от таблицата.
 15. Всички 18 мандати са разпределени.

Методика за изчисление на резултатите

Изчисление на разпределението на мандатите по метода Хеър-Ниймайер
Партия № 7 № 10 № 11 № 12 № 14
1 Действ. гласове 414 786 420 001 121 398 275 237 392 650
2 Частно по т. 8 4.597178 4.654977 1.345485 3.050521 4.351839
3 Мандати по т. 9 4 4 1 3 4
4 Остатъци по т. 10 0.597178 0.654977 0.345485 0.050521 0.351839
5.1 Мандати по т. 12 1
5.2 Мандати по т. 13 1
7 Общо манд. 5 = 4+1 5 = 4+1 1 = 1+0 3 = 3+0 4 = 4+0
 
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив окръг Разград Русе Силистра Сливен Смолян София 23 София 23 София 24 София 25 София окръг Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол