Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

96/2007-04-12
 регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии “КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

95/2007-04-12
 регистриране на кандидатска листа на политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

94/2007-04-12
 поправка на явна фактическа грешка в Решение № 37 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

93/2007-04-12
 промяна в състава на РИК - Добрич

92/2007-04-12
 регистриране на кандидатска листа на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

91/2007-04-11
 класиране, възлагане на компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

90/2007-04-11
 промяна в състава на РИК - Добрич

89/2007-04-11
 поправка на явна фактическа грешка в Решение № 46 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

88/2007-04-10
 определяне деня, мястото и часа за теглене на жребиите

87/2007-04-09
избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

86/2007-04-06
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 30 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП

85/2007-04-06
 регистрация на сдружение “Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

84/2007-04-06
 възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за назначаване на специалисти в РИК

83/2007-04-06
 назначаване на работна група за оценка на офертите от конкурса за компютърната обработка на данните от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

82/2007-04-06
 регистриране на политическа партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

81/2007-04-06
 регистриране на политическа партия “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

80/2007-04-06
 регистриране на политическа партия “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

79/2007-04-05
 регистриране на политическа партия “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

78/2007-04-05
 регистриране на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

77/2007-04-04
 поправка на явна фактическа грешка На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република Бъ

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13