Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

116/2007-04-16
замяна на член на районна избирателна комисия

115/2007-04-16
анулиране на регистрацията на независимия кандидат Кристиян Борисов Кръстев, извършена с Решение № 113 от 14.04.2007 г. на ЦИКЕП за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

114/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

113/2007-04-14
регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска листа на независимия кандидат Кристиян Борисов

112/2007-04-14
отказ за регистрация на независимия кандидат Здравко Маринов Георгиев, предложен от инициативен комитет за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

111/2007-04-14
регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатска листа на независимия кандидат Никола Петков Ив

110/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

109/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.  

108/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

107/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република Бъл

106/2007-04-14
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

105/2007-04-13
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

104/2007-04-13
регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

103/2007-04-13
регистриране на кандидатска листа на коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

102/2007-04-13
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 47 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

101/2007-04-13
 регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

100/2007-04-13
 регистриране на кандидатска листа на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

99/2007-04-13
 регистриране на кандидатска листа на политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

98/2007-04-13
 регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. и регистрация на кандидатската листа на независимия кандидат Мария Стоянов

97/2007-04-12
 поправка на явна фактическа грешка в Решение № 41 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13