Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

156/2007-04-25
регистрация на застъпници на кандидати за членове

155/2007-04-24
 разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Сова 5" АД

154/2007-04-24
 вписване регистрацията на кандидат в листата на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на мястото на заличен кандидат

153/2007-04-24
 заличаване регистрацията на кандидат от листа на политическа партия "Съюз на свободните демократи" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

152/2007-04-24
замяна на член на районна избирателна комисия

151/2007-04-24
 назначаване съставите на секционните избирателни комисии от РИК - Плевен № 15

150/2007-04-24
 поправка на явна фактическа грешка в Решение № 59 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

149/2007-04-24
 разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД

148/2007-04-23
 одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 3

147/2007-04-23
 одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1

146/2007-04-23
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 50 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

145/2007-04-23
замяна на член на РИК - София № 24

144/2007-04-20
 регистрация на фондация "Демократичен институт" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

143/2007-04-20
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117 от 16.04.2007 г. на ЦИКЕП

142/2007-04-20
замяна на член на РИК - София № 26

141/2007-04-20
разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "АФИС" ООД

140/2007-04-19
регистрация на юридическо лице сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република Българияна 20 май 2007 г.

139/2007-04-19
На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, 14 и 15 и чл. 66, ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

138/2007-04-19
регистрация на сдружение с нестопанска цел "Иноватори" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

137/2007-04-19
регистрация на сдружение "Регионални инициативи - Велико Търново" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13