Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

36/2007-03-29
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

35/2007-03-29
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

34/2007-03-29
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

33/2007-03-29
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

32/2007-03-29
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

31/2007-03-28
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

30/2007-03-28
На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

29/2007-03-28
условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

28/2007-03-28
гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

27/2007-03-28
условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

26/2007-03-27
отпечатване на избирателните списъци

25/2007-03-26
условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

24/2007-03-23
образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуване на екипажите

23/2007-03-23
определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража

22/2007-03-23
изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция на политически партии и независим кандидат

21/2007-03-23
съставяне, обявяване и поправка на избирателните списъци за гласуване на територията на Република България

20/2007-03-23
обявяване на решенията на районните избирателни комисии

19/2007-03-23
удостоверения за гласуване на друго място,за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на ученици и студенти

18/2007-03-23
назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

17/2007-03-22
проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на политически партии, коалиции на партии и независими кандидати

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13