Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

259/2007-05-29
 възстановяване на депозитите на политически партии и коалиции, получили не по-малко от 2 на сто, и инициативни комитети, получили не по-малко от 1 на сто, от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране членове на Европейския парламен

258/2007-05-28
възлагане извършването на проверка за двойно гласуване на произведените избори за членове на Европейски

257/2007-05-28
 определяне реда за проверка за двойно гласуване

256/2007-05-23
окончателни резултати

255/2007-05-23
приемане на информация на работната група по жалби и сигнали на ЦИКЕП

254/2007-05-23
актуализация на база данни за секции

253/2007-05-23
актуализация на база данни

252/2007-05-20
обявяване края на изборния ден на произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България в избирателните секции на територията на страната

251/2007-05-20
жалба срещу решение № 41 от 20.05.2007 г. на РИК - Видин

250/2007-05-20
предизборна агитация

249/2007-05-20
жалба срещу решение № 36 от 20.05.2007 г. на РИК - Монтана

248/2007-05-20
 жалба срещу решение № 153 от 20.05.2007 г. на РИК - Хасково

247/2007-05-20
 предизборна агитация

246/2007-05-20
 предизборна агитация

242/2007-05-18
На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 98 от 13 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Репуб

241/2007-05-18
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

240/2007-05-18
регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

239/2007-05-17
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решения № 153 и № 154 от 24 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламен

238/2007-05-17
 регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

237/2007-05-17
 регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13