Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

76/2007-04-04
приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейски

75/2007-04-04
 регистриране на политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

74/2007-04-04
 отказ за регистриране на политическа партия “ДВИЖЕНИЕ “НАРОДЕН ЮМРУК” ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

73/2007-04-04
 регистриране на политическа партия “КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

72/2007-04-04
 приемане Методически указания за районните избирателни комисии

71/2007-04-04
 регистриране на КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

70/2007-04-04
 регистриране на КОАЛИЦИЯ “ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ” – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ” за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

69/2007-04-03
  регистрация на коалиция с наименование “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

68/2007-04-02
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

67/2007-04-02
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

66/2007-04-02
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

65/2007-04-02
 регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

64/2007-04-02
 финансирането на предизборната кампания

63/2007-04-02
 регистриране на политическа партия “ДЕМОКРАТИ ЗА ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

62/2007-03-30
 предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

61/2007-03-30
 регистриране на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

60/2007-03-30
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

59/2007-03-30
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

58/2007-03-30
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

57/2007-03-30
 На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Евр

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13